Boo församling kaffeutdelning

Antal deltagare 150

Namn på laget Inget lag

Kommun: Nacka