Bojans och handels fika

Antal deltagare 20

Namn på laget Lidl - Triangeln 284

Kommun: Malmö