Betlehemskyrkan Gävle

Antal deltagare 200

Namn på laget Equmeniakyrkan

Kommun: Gävle