Berlgsgens folkhögskolefika

Antal deltagare 150

Namn på laget Bergslagens Folkhögskola

Kommun: Norbergs