Alltid eko och fairtradefika

Antal deltagare 5500

Namn på laget Göteborgs universitet

Kommun: Göteborgs