Allas lika värde

Antal deltagare 25

Namn på laget Handels

Kommun: Malmö

Kontaktperson: Linda Hansen/ABF Malmö

Gatuadress, nr: Spånehusvägen 47

Postnummer: 21158

Ort: Malmö