Akkis

Antal deltagare 6

Namn på laget Handels

Kommun: Piteå

Kontaktperson: Kerstin Borg

Gatuadress, nr: Kvistgränd 15

Postnummer: 94471

Ort: PITEÅ