9

Antal deltagare 9

Namn på laget Mobila Teamet Helsingborg

Kommun: Helsingborgs